Posjete opštinama Žabljak i Šavnik
11.11.2009

U skladu sa planiranom programskom aktivnošću Stručne službe Zajednice,  11. novembra tekuće godine sekretar Rajko Golubović sa saradnikom obišao je opštine Žabljak i Šavnik.

Tokom obilaska upriličeni su sastanci sa predsjednikom opštine Žabljak,  g. Isailom Šljivančaninom i predsjednikom opštine Šavnik,  g. Velimirom Perišićem, i njihovim saradnicima.  Na sastancima je  bilo razgovora o aktuelnostima u primjeni pojedinih zakona i problemima koji prate implementaciju istih. Naročita pažnja posvećena je finansiranju lokalnih samouprava, bužetskom deficitu i aktivnostima koje preduzima Zajednica opština u prevazilaženju istog.

Obilazak opština je takođe prilika da stručna služba prikupi dovoljno informacija u pripremi Programa rada Zajednice za 2010 godinu.

Kategorija: