Posjeta Tima kolega opštini Tivat
16.11.2009

Posjeta opštini Tivat obavljena je od 9-13. novembra 2009. godine, u okviru Programa «Razvoj odgovornog rukovođenja u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori».
Program posjete je unaprijed bio dogovoren i obuhvatao je širok dijapazon aktivnosti koje su omogućavale članovima Tima kolega da se sastanu i razgovaraju sa svim zainteresovanim stranama:
– razgovori sa rukovodstvom opštine (predsjednik opštine, predsjednik skupštine opštine, potpredsjednici opštine),
– radionice i sastanci sa starješinama organa lokalne uprave,
– radionice za srednje i frontalne službenike organa lokalne uprave,
– sastanci sa izabranim predstavnicima- predsjednicima klubova odbornika u Skupštini opštine,
– sastanci sa predstavnicima mjesnih zajednica,
– sastanci sa predstavnicima biznis sektora i NVO,
– razgovori sa korisnicima usluga,
– sastanci sa predstavnicima javnih službi čiji je osnivač opština i država,
– razgovor sa liderima politički stranaka zastupljenih u skupštini opštine,
– obilazak područja na kojem su realizovani ili se realizuju projekti.

Kategorija: