Konferencija “Jačanje odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori”
30.11.2009

Zajednica opština Crne Gore i Holandska asocijacija opština (VNG) organizovali su konferenciju povodom početka realizacije projekta “Jačanje odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori”.

Konferenciju su otvorili g. Veselin Bakić, predsjednik Zajednice opština, g. Dragan Pejanović, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave, g. Mark A. Rutgers van der Loeff,  Drugi sekretar holandske ambasade, i g-dja Paraschiva Badescu, šefica misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Glavni cilj projekta je unapredjenje nivoa odgovornosti i transparenrnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori.

U okviru konferencije g-dja Marcela Roche i g. Jean Eigeman su predstavili iskustva Češke i Holandije u jačanju odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou.

G-dja Jovanka Laličić je predstavilia “Pripremu i izazove u implementaciji Akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou u Crnoj Gori”.

Kategorija: