Posjeta Tima kolega opštini Kolašin
19.10.2009

Posjeta opštini Kolašin obavljena je od 12 – 15 oktobra 2009. g. u okviru Programa «Razvoj odgovornog rukovodjenja u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori».
Sprovodjenje Programa «Razvoj odgovornog rukovodjenja u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori» utvrdjeno je u Programu rada Zajednice opština za 2009.godinu i Akcionim planom reforme lokalne samouprave 2009. godinu.
Sprovodjenje Programa za 2009. godinu je finansijski podržano od strane OEBS-a.
Posjetu Opštini Kolašin je organizovala Zajednica opština Crne Gore.

Uloga Tima kolega nije bila da vrši inspekcijski nadzor, već da pomogne lokalnoj samoupravi na čiji poziv je obavila posjetu. Zbog toga, Tim kolega je prilikom posjete i kod davanja ocjene postupao kao „kritički prijatelj„ čiji je zadatak bio da na osnovu utvrdjenih Kriterijuma za uporednu procjenu kapaciteta lokalne samouprave objektivno sagleda stanje u ovoj lokalnoj zajednici, utvrdi dobre strane u radu, ali isto tako i oblasti – segmente u kojima treba unaprijediti rad i da predloži odgovarajuće preporuke radi poboljšanja stanja i preduzimanja konkretnih mjera.

Kategorija: