Model Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
12.03.2005

Model Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave pripremljen je polazeći od određenja u Zakonu o lokalnoj samoupravi, poslova koji su navedenim zakonom utvrđeni u nadležnosti opštine i poslova koje su propisani posebnim materijalnim zakonima, kao i reformskih zahtjeva u sistemu lokalne samouprave. Pri utvrđivanju Modela odluke pošlo se, prije svega, od položaja i uloge koje, u novom sistemu lokalne samouprave, treba da ima lokalna uprava, principa na kojima treba da funkcioniše i potreba za uvođenjem savremenih metoda i načina rada.

Model odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (PDF dokument)

Kategorija: