Model Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova
06.10.2004

Model Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova pripremljen je u cilju ostvarivanja principa učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave javnosti i transparentnosti rada organa lokalne samouprave, obezbjeđivanje odnosa i saradnje organa lokalne samouprave i građana. Modelom odluke uređuje se način i postupak učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, oblici i mehanizmi učešća, subjekti, mjere i aktivnosti koje preduzimaju organi opštine radi podsticanja i uključivanja gradjana u procese planiranja, donošenja odluka i u njihovoj implementaciji.

Model Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (PDF dokument)

Kategorija: