|

Seminar “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji” » 20170419_144706 (2)

20170419_144706 (2)
20170419_144706-2.jpg