Source: http://www.uom.co.me/

 

2008. godina - neizmirene obaveze lokalnih samouprava

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 214574431.00
  [UPLS] => 347848909.00
  [URLS] => 316273398.05
  [Obaveze za tekuće rashode] => 0.00
  [Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu] => 0.00
  [Obaveze za transfere institucijama,pojedincima, NVO] => 0.00
  [Obaveze za kapitalne izdatke] => 0.00
  [Obaveze po pozajmicama i kreditima] => 0.00
  [Obaveze po osnovu otplate dugova] => 0.00
  [Obaveze iz rezervi] => 0.00
  [UNOLS] => 27970000.00
  [KILS] => 166401109.04
  [UDLS] => 23590000.00
  [UJP] => 1544440000.00
  [BDP] => 3085600000.00
  [UJD] => 894700000.00
  [UJR] => 1556500000.00
  [UJKI] => 235720000.00
)