Source: http://www.uom.co.me/

 

2019. godina - rashodi lokalnih samouprava

 

 

 

 

 

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 175360610.35
  [UPLS] => 340924864.86
  [Tekući izdaci] => 147504477.29
  [Tekući izdaci ] => 91705918.38
  [Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca] => 51695571.28
  [Ostala lična primanja] => 4321575.09
  [Rashodi za materijal i usluge] => 17347471.16
  [Tekuće održavanje] => 5980597.39
  [Kamate] => 3758759.53
  [Renta] => 682514.94
  [Subvencije] => 1809516.24
  [Ostali izdaci] => 6109912.75
  [Transferi za socijalnu zaštitu] => 465880.52
  [Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru] => 55332678.39
  [Kapitalni izdaci] => 66412191.47
  [Pozajmice i krediti] => 2585155.19
  [Otplata dugova] => 66445660.92
  [Rezerve] => 3197565.70
  [URLS] => 286145050.57
  [UNOLS] => 68909978.76
  [KILS] => 66412191.47
  [UDLS] => 118700000.00
  [UJP] => 2150900000.00
  [BDP] => 4951000000.00
  [UJD] => 3192140000.00
  [UJR] => 2248500000.00
  [UJKI] => 338790000.00
)