Source: http://www.uom.co.me/

 

2018. godina - rashodi lokalnih samouprava

 

 

 

 

 

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 144476791.89
  [UPLS] => 287702936.37
  [Tekući izdaci] => 134909354.83
  [Tekući izdaci ] => 81865991.94
  [Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca] => 47719620.22
  [Ostala lična primanja] => 3542549.69
  [Rashodi za materijal i usluge] => 15668020.63
  [Tekuće održavanje] => 5293071.74
  [Kamate] => 3332013.55
  [Renta] => 623559.50
  [Subvencije] => 1519123.88
  [Ostali izdaci] => 4168032.73
  [Transferi za socijalnu zaštitu] => 410356.91
  [Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru] => 52633005.98
  [Kapitalni izdaci] => 53342807.52
  [Pozajmice i krediti] => 1554090.59
  [Otplata dugova] => 60722120.16
  [Rezerve] => 3287121.29
  [URLS] => 253815494.39
  [UNOLS] => 83456258.30
  [KILS] => 53342807.52
  [UDLS] => 151330000.00
  [UJP] => 1969800000.00
  [BDP] => 4663000000.00
  [UJD] => 2991730000.00
  [UJR] => 2143100000.00
  [UJKI] => 318040000.00
)