Source: http://www.uom.co.me/

 

2017. godina - rashodi lokalnih samouprava

 

 

 

 

 

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 140779865.43
  [UPLS] => 257930511.83
  [Tekući izdaci] => 80236963.44
  [Tekući izdaci ] => 80236963.44
  [Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca] => 46744798.82
  [Ostala lična primanja] => 3227794.96
  [Rashodi za materijal i usluge] => 14756484.77
  [Tekuće održavanje] => 6171266.34
  [Kamate] => 3808674.27
  [Renta] => 583911.57
  [Subvencije] => 1213207.69
  [Ostali izdaci] => 3730825.02
  [Transferi za socijalnu zaštitu] => 812521.76
  [Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru] => 45879334.30
  [Kapitalni izdaci] => 46123836.11
  [Pozajmice i krediti] => 2342480.20
  [Otplata dugova] => 45124187.86
  [Rezerve] => 1996206.47
  [URLS] => 222515530.14
  [UNOLS] => 81210652.21
  [KILS] => 46123836.11
  [UDLS] => 166970000.00
  [UJP] => 1785000000.00
  [BDP] => 4299000000.00
  [UJD] => 2687930000.00
  [UJR] => 2012900000.00
  [UJKI] => 301660000.00
)