Source: http://www.uom.co.me/

 

2016. godina - rashodi lokalnih samouprava

 

 

 

 

 

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 126376740.24
  [UPLS] => 248133749.79
  [Tekući izdaci] => 121461012.21
  [Tekući izdaci ] => 78978698.40
  [Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca] => 45098519.07
  [Ostala lična primanja] => 4422209.48
  [Rashodi za materijal i usluge] => 15302758.89
  [Tekuće održavanje] => 5731511.87
  [Kamate] => 4099927.08
  [Renta] => 508028.65
  [Subvencije] => 725330.73
  [Ostali izdaci] => 3090412.63
  [Transferi za socijalnu zaštitu] => 1094549.17
  [Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru] => 41387764.64
  [Kapitalni izdaci] => 41035825.84
  [Pozajmice i krediti] => 673652.63
  [Otplata dugova] => 57012150.15
  [Rezerve] => 1941229.80
  [URLS] => 222123870.63
  [UNOLS] => 79261648.98
  [KILS] => 41035825.84
  [UDLS] => 143090000.00
  [UJP] => 1684200000.00
  [BDP] => 3954000000.00
  [UJD] => 2498690000.00
  [UJR] => 1826500000.00
  [UJKI] => 105860000.00
)