Source: http://www.uom.co.me/

 

2015. godina - rashodi lokalnih samouprava

 

 

 

 

 

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 129026117.62
  [UPLS] => 267994660.57
  [Tekući izdaci] => 81103981.88
  [Tekući izdaci ] => 81103981.88
  [Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca] => 46614673.85
  [Ostala lična primanja] => 5051688.94
  [Rashodi za materijal i usluge] => 16570787.25
  [Tekuće održavanje] => 4761373.58
  [Kamate] => 4442822.30
  [Renta] => 583055.70
  [Subvencije] => 667323.81
  [Ostali izdaci] => 2412256.45
  [Transferi za socijalnu zaštitu] => 817712.74
  [Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru] => 37814642.71
  [Kapitalni izdaci] => 40132842.90
  [Pozajmice i krediti] => 1723394.15
  [Otplata dugova] => 74042753.57
  [Rezerve] => 1883983.68
  [URLS] => 237519311.63
  [UNOLS] => 96696004.31
  [KILS] => 40132842.90
  [UDLS] => 177510000.00
  [UJP] => 1525800000.00
  [BDP] => 3655000000.00
  [UJD] => 2418800000.00
  [UJR] => 1828600000.00
  [UJKI] => 268100000.00
)