Source: http://www.uom.co.me/

 

2014. godina - rashodi lokalnih samouprava

 

 

 

 

 

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 130184012.79
  [UPLS] => 230256314.61
  [Tekući izdaci] => 99923815.03
  [Tekući izdaci ] => 64223568.55
  [Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca] => 36789248.67
  [Ostala lična primanja] => 2306533.60
  [Rashodi za materijal i usluge] => 14389669.39
  [Tekuće održavanje] => 3950475.28
  [Kamate] => 3385393.04
  [Renta] => 455172.39
  [Subvencije] => 417432.83
  [Ostali izdaci] => 2529643.35
  [Transferi za socijalnu zaštitu] => 251481.82
  [Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru] => 35448764.66
  [Kapitalni izdaci] => 49341484.47
  [Pozajmice i krediti] => 1276416.05
  [Otplata dugova] => 58651731.32
  [Rezerve] => 2464920.57
  [URLS] => 211658367.44
  [UNOLS] => 119186034.41
  [KILS] => 49341484.47
  [UDLS] => 166940000.00
  [UJP] => 1549810000.00
  [BDP] => 3458000000.00
  [UJD] => 2022210000.00
  [UJR] => 1650760000.00
  [UJKI] => 183350000.00
)