Source: http://www.uom.co.me/

 

2013. godina - rashodi lokalnih samouprava

 

 

 

 

 

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 135393511.68
  [Tekući izdaci] => 96095560.53
  [Tekući izdaci ] => 63220173.24
  [Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca] => 36042059.60
  [Ostala lična primanja] => 2484776.67
  [Rashodi za materijal i usluge] => 14996769.09
  [Tekuće održavanje] => 3852982.72
  [Kamate] => 3347292.06
  [Renta] => 435777.18
  [Subvencije] => 758994.65
  [Ostali izdaci] => 1301521.27
  [Transferi za socijalnu zaštitu] => 436472.52
  [Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru] => 32438914.77
  [Kapitalni izdaci] => 47167542.18
  [Pozajmice i krediti] => 1376437.61
  [Otplata dugova] => 66905971.80
  [Rezerve] => 1816209.27
  [UPLS] => 227350223.58
  [UJD] => 1933720000.00
  [UDLS] => 170546655.98
  [BDP] => 3327000000.00
  [UJP] => 1430310000.00
  [UJR] => 1508470000.00
  [URLS] => 213361721.39
  [UJKI] => 121160000.00
  [KILS] => 47167542.18
  [UNOLS] => 116800223.66
)