Source: http://www.uom.co.me/

 

2012. godina - rashodi lokalnih samouprava

 

 

 

 

 

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 133882060.91
  [Tekući izdaci] => 96581207.16
  [Tekući izdaci ] => 62674225.20
  [Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca] => 33099260.94
  [Ostala lična primanja] => 2935022.82
  [Rashodi za materijal i usluge] => 16836563.88
  [Tekuće održavanje] => 5028758.51
  [Kamate] => 2860462.20
  [Renta] => 317175.20
  [Subvencije] => 754203.50
  [Ostali izdaci] => 842778.15
  [Transferi za socijalnu zaštitu] => 453275.36
  [Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru] => 33453706.60
  [Kapitalni izdaci] => 48316705.07
  [Pozajmice i krediti] => 1189239.27
  [Otplata dugova] => 54951573.39
  [Rezerve] => 3457991.10
  [UPLS] => 213704513.16
  [UJD] => 1699500000.00
  [UDLS] => 115360783.88
  [BDP] => 3149000000.00
  [UJP] => 1298830000.00
  [UJR] => 1430810000.00
  [URLS] => 204496715.99
  [UJKI] => 107050000.00
  [KILS] => 48316705.07
  [UNOLS] => 109807110.00
)