Source: http://www.uom.co.me/

 

2011. godina - rashodi lokalnih samouprava

 

 

 

 

 

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 113533870.72
  [Tekući izdaci] => 94095230.36
  [Tekući izdaci ] => 66516340.92
  [Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca] => 33685526.71
  [Ostala lična primanja] => 7347314.02
  [Rashodi za materijal i usluge] => 15836529.35
  [Tekuće održavanje] => 4621732.60
  [Kamate] => 2510915.68
  [Renta] => 330969.98
  [Subvencije] => 952860.00
  [Ostali izdaci] => 1230492.58
  [Transferi za socijalnu zaštitu] => 761932.84
  [Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru] => 26816956.60
  [Kapitalni izdaci] => 51469674.49
  [Pozajmice i krediti] => 2142181.59
  [Otplata dugova] => 49899652.32
  [Rezerve] => 2296279.01
  [UPLS] => 209865542.23
  [UJD] => 1487200000.00
  [UDLS] => 116692790.00
  [BDP] => 3234000000.00
  [UJP] => 1285070000.00
  [UJR] => 1461250000.00
  [URLS] => 199903017.77
  [UJKI] => 118580000.00
  [KILS] => 51469674.49
  [UNOLS] => 98531202.50
)