Source: http://www.uom.co.me/

 

2010. godina - rashodi lokalnih samouprava

 

 

 

 

 

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 156036960.38
  [Tekući izdaci] => 94383359.60
  [Tekući izdaci ] => 64611913.06
  [Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca] => 32760897.80
  [Ostala lična primanja] => 5724119.67
  [Rashodi za materijal i usluge] => 17836823.35
  [Tekuće održavanje] => 4844859.74
  [Kamate] => 1149400.07
  [Renta] => 571033.58
  [Subvencije] => 748426.47
  [Ostali izdaci] => 976352.38
  [Transferi za socijalnu zaštitu] => 439327.71
  [Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru] => 29332118.83
  [Kapitalni izdaci] => 83154046.25
  [Pozajmice i krediti] => 969130.28
  [Otplata dugova] => 42800402.80
  [Rezerve] => 3251504.82
  [UPLS] => 238010575.10
  [UJD] => 1270700000.00
  [UDLS] => 88318889.65
  [BDP] => 3104000000.00
  [UJP] => 1314330000.00
  [UJR] => 1465410000.00
  [URLS] => 224558443.75
  [UJKI] => 146400000.00
  [KILS] => 83154046.25
  [UNOLS] => 94968872.83
)