Source: http://www.uom.co.me/

 

2009. godina - rashodi lokalnih samouprava

 

 

 

 

 

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 164703458.00
  [UPLS] => 280466951.00
  [Tekući izdaci] => 75125141.88
  [Tekući izdaci ] => 75125141.88
  [Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca] => 40532718.95
  [Ostala lična primanja] => 6026649.02
  [Rashodi za materijal i usluge] => 19998061.22
  [Tekuće održavanje] => 4862089.48
  [Kamate] => 1010709.40
  [Renta] => 729952.59
  [Subvencije] => 1131782.23
  [Ostali izdaci] => 833178.99
  [Transferi za socijalnu zaštitu] => 604891.49
  [Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru] => 30389270.27
  [Kapitalni izdaci] => 112335160.00
  [Pozajmice i krediti] => 609500.00
  [Otplata dugova] => 36561416.14
  [Rezerve] => 3613548.59
  [URLS] => 259238928.37
  [UNOLS] => 77300000.00
  [KILS] => 112335160.00
  [UDLS] => 90468896.16
  [UJP] => 1352970000.00
  [BDP] => 2980900000.00
  [UJD] => 1140200000.00
  [UJR] => 1524040000.00
  [UJKI] => 224700000.00
)