Source: http://www.uom.co.me/

 

2008. godina - rashodi lokalnih samouprava

 

 

 

 

 

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 214574431.00
  [UPLS] => 347848909.00
  [Tekući izdaci] => 85302697.71
  [Tekući izdaci ] => 85302697.71
  [Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca] => 42092200.68
  [Ostala lična primanja] => 7324615.14
  [Rashodi za materijal i usluge] => 23827708.10
  [Tekuće održavanje] => 7868618.58
  [Kamate] => 1273698.22
  [Renta] => 813077.09
  [Subvencije] => 1570180.00
  [Ostali izdaci] => 532599.90
  [Transferi za socijalnu zaštitu] => 3877000.10
  [Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru] => 32862994.77
  [Kapitalni izdaci] => 166401109.04
  [Pozajmice i krediti] => 971121.00
  [Otplata dugova] => 19957977.30
  [Rezerve] => 6900498.13
  [URLS] => 316273398.05
  [UNOLS] => 27970000.00
  [KILS] => 166401109.04
  [UDLS] => 23590000.00
  [UJP] => 1544440000.00
  [BDP] => 3085600000.00
  [UJD] => 894700000.00
  [UJR] => 1556500000.00
  [UJKI] => 235720000.00
)