Source: http://www.uom.co.me/

 

2018. godina - neizmirene obaveze lokalnih samouprava

 

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 144476791.89
  [UPLS] => 287702936.37
  [URLS] => 253815494.39
  [Obaveze za tekuće rashode] => 33081531.91
  [Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu] => 103685.25
  [Obaveze za transfere institucijama,pojedincima, NVO] => 3119426.26
  [Obaveze za kapitalne izdatke] => 14450998.09
  [Obaveze po pozajmicama i kreditima] => 29078570.73
  [Obaveze po osnovu otplate dugova] => 0.00
  [Obaveze iz rezervi] => 3622046.06
  [UNOLS] => 83456258.30
  [KILS] => 53342807.52
  [UDLS] => 151330000.00
  [UJP] => 1969800000.00
  [BDP] => 4663000000.00
  [UJD] => 2991730000.00
  [UJR] => 2143100000.00
  [UJKI] => 318040000.00
)