Source: http://www.uom.co.me/

 

2017. godina - neizmirene obaveze lokalnih samouprava

 

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 140779865.43
  [UPLS] => 257930511.83
  [URLS] => 222515530.14
  [Obaveze za tekuće rashode] => 32939739.42
  [Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu] => 126364.80
  [Obaveze za transfere institucijama,pojedincima, NVO] => 3907192.54
  [Obaveze za kapitalne izdatke] => 17406047.94
  [Obaveze po pozajmicama i kreditima] => 26689217.83
  [Obaveze po osnovu otplate dugova] => 0.00
  [Obaveze iz rezervi] => 142089.68
  [UNOLS] => 81210652.21
  [KILS] => 46123836.11
  [UDLS] => 166970000.00
  [UJP] => 1785000000.00
  [BDP] => 4299000000.00
  [UJD] => 2687930000.00
  [UJR] => 2012900000.00
  [UJKI] => 301660000.00
)