Source: http://www.uom.co.me/

 

2013. godina - neizmirene obaveze lokalnih samouprava

 

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 135393511.68
  [Obaveze za tekuće rashode] => 52192397.66
  [Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu] => 222429.94
  [Obaveze za transfere institucijama,pojedincima, NVO] => 6602088.19
  [Obaveze za kapitalne izdatke] => 26607970.89
  [Obaveze po pozajmicama i kreditima] => 31023202.45
  [Obaveze po osnovu otplate dugova] => 0.00
  [Obaveze iz rezervi] => 152134.53
  [UPLS] => 227350223.58
  [UJD] => 1933720000.00
  [UDLS] => 170546655.98
  [BDP] => 3327000000.00
  [UJP] => 1430310000.00
  [UJR] => 1508470000.00
  [URLS] => 213361721.39
  [UJKI] => 121160000.00
  [KILS] => 47167542.18
  [UNOLS] => 116800223.66
)