Source: http://www.uom.co.me/

 

2009. godina - neizmirene obaveze lokalnih samouprava

 

 

 

Array
(
  [Sopstveni prihodi] => 164703458.00
  [UPLS] => 280466951.00
  [URLS] => 259238928.37
  [Obaveze za tekuće rashode] => 0.00
  [Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu] => 0.00
  [Obaveze za transfere institucijama,pojedincima, NVO] => 0.00
  [Obaveze za kapitalne izdatke] => 0.00
  [Obaveze po pozajmicama i kreditima] => 0.00
  [Obaveze po osnovu otplate dugova] => 0.00
  [Obaveze iz rezervi] => 0.00
  [UNOLS] => 77300000.00
  [KILS] => 112335160.00
  [UDLS] => 90468896.16
  [UJP] => 1352970000.00
  [BDP] => 2980900000.00
  [UJD] => 1140200000.00
  [UJR] => 1524040000.00
  [UJKI] => 224700000.00
)