Javni poziv za predavače/trenere
24.01.2022

Uprava za kadrove je objavila javni poziv zainteresovanim licima da se prijave za postupak selekcije kandidata za predavače, za realizaciju programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja, i to za 58 tema. Prijavljivanje se vrši do 31. janura 2022. godine.

Poželjno bi bilo da se za predavače na teme od značaja za lokalne službenike i namještenike prijave službenici iz opština, kao stručnjaci i dobri poznavaoci određenih oblasti iz nadležnosti lokalne samouprave.

Više o uslovima, načinu prijave i selekcije kandidata, možete pogledati na ovom linku.

 

Kategorija: