Zajednica opština na Konstitutivnoj sjednici Odbora za energetiku Montenegro biznis alijanse
20.10.2014

mba20. oktobar 2014. – U Podgorici je, 20. oktobra 2014. godine, održana konstitutivna sjednica Odbora za energetiku Montenegro biznis alijanse, na kojoj su izabrani predsjednik i članovi odbora. Član Odbora ispred Zajednice opština Crne Gore je Saša Šćekić, savjetnik za sistem lokalne samuprave u Sekretarijatu Zajednice opština.

Izvršni direktor Montenegro biznis Alijanse, Zoran Vulević, predstavio je glavne ciljeve Sektora za energetiku za period do kraja 2015.godine i to: podsticanje investicionog ambijenta, inteziviranje saradnje javnog i privatnog sektora u oblasti energetike, unapređjenje saradnje sa lokanim samoupravama kroz saradnju sa Zajednicom opština Crne Gore, uspostavljanje strateške saradnje sa naučno – obrazovnim institucijama, uključivanje finansijskog sektora koji bi mogao biti zainteresovan za navedene aktivnosti iz razloga sigurnih plasmana svojih sredstava, kao i saradnja sa zemljama u regionu kroz prekograničnu saradnju.

Preporuka sastanka je da bi jedinice lokalne samouprave trebalo da prepoznaju važnost razvoja energetike i da rade na blagovremenom donošenju prostorno-planske dokumentacije i stvaranju povoljnog  poslovnog ambijenta  za investiranje u ovoj oblasti.