April, 2014

Plan realizacije obuka za period april – jul 2014. godine

25.04.2014

Nacionalni savjet za obuke u lokalnoj samoupravu je na sjednici održanoj 02.04.2014. godine u Podgorici, između ostalog, usvojio Plan obuka za lokalnu samoupravu za period april – jul 2014. godine. Zaposleni u jedinicama lokalne samoupravu će o terminima održavanja planiranih obuka biti blagovremno obavješteni. Plan realizacije obuka za period april-jul 2014 godine

Održana sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave

17.04.2014

Sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave održana je 17.04.2013. godine u Podgorici, a povodom razmatranja Predloga Zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj samoupravi, Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnog gradu, Predloga Zakona o izmjenama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Predlog Zakona o izmjeni Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Radi se […]

Pres konferencija povodom završetka projekta „Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom”

16.04.2014

refik MORIT 16.04.Pres konferencija povodom završetka projekta „Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom” održana je 16.04.2014. godine u Podgorici.

Na konferenciji su govorili:

  • Branimir Gvozdenović, Ministar održivog razvoja i turizma
  • Andre Lis, Šef operativnog sektora Delegacije EU,
  • Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore,
  • Siniša Stanković, Generalni direktor direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj,
  • Alvaro Diez Santaclara, Generalni menadžer ”Eptise” za jugoistočnu Evropu.

Izjašnjenje na Nacrt Zakona o zaradama u javnom sektoru

15.04.2014

Komisija za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština, razmotrila je Nacrt Zakona o zaradama u javnom sektoru, koji je Ministarstvo finansija stavilo na javnu raspravu do 14. aprila 2014.godine. Uzimajući u obzir dostavljena izjašnjena jedinica lokalne samoupravu, Komisija za razvoj lokalne samouprave je pripremila jedinstveno Izjašnjenje, koje je usaglašeno sa članovima Komisije za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština i kao takvo dostavljeno obrađivaču – Ministarstvu finansija.

IX Generalna Skupština NALAS-a

15.04.2014

generalna skupstina konacnoIX Generalna Skupština NALAS-a (Mreža asocijacija lokalnih samouprava u jugoistočnoj Evropi) održana je 10-11 aprila 2014. godine u Sarajevu (Bosna i Hercegovina). Ovom događaju je prisustvovalo preko 130 gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predstavnika lokalnih samouprava i asocijacija lokalnih samouprava iz jugoistočne Evrope. Crnogorsku delegaciju su ovom prilikom predstavljali: Aleksandar Bogdanović, Gradonačenik Prijestonice Cetinje i predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore, koji je istovremeno i delegat u Skupštini NALAS-a; Žana Đukić i Ivana Lalević (ispred Sekretarijata Zajednice opština Crne Gore).

Završna konferencija “Značaj upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi”

11.04.2014

DSC_0007 (2)Zajednica opština i Uprava za kadrove su 11. aprila 2014. godine u Danilovgradu (Regionalna škola za državnu upravu – ReSPA), uz podršku projekta LOGINTS – „Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu“ i AAM – „Podrška Upravi za kadrove“, organizovali završnu konferenciju pod nazivom „Značaj upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi u Crnoj Gori “.

O značaju upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru, govorili su Jadranka Vojinović, državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova, koja je i otvorila konferenciju, zatim Andre Lis, šef operativnog sektora delegacije EU, Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove, Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština i Suad Musić, direktor Regionalne škole za državnu upravu, ReSPA.

Održana XI sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi

02.04.2014

Copy of DSCF0500U  Podgorici  je 02. 04. 2014. godine održana  XI sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi. Sjednicom Savjeta je predsjedavao Branislav Đuranović, Predsjednik opštine Danilovgrad.

Sjednici su prisustvovali: Jadranka Vojinović, državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova, Miodrag Kanakraš, Predsjednik opštine Tivat, Veselin Vukčević, direktor Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove,i Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove, Ljubinka Radulović, pomoćnik Generalnog sekretara Zajednice opština,  Blaženka Dabanović, načelnica sektora za planiranje obuka u Upravi  za kadrove  i  Peter Miklič, ekspert angažovan na projektu LOGINTS.