October, 2013

Okrugli sto na temu ”Izazovi u primjeni Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti”

30.10.2013

seminar - Kakaricka gora, 30.10.2013U Podgorici je 30.10.2013. godine, u organizaciji Zajednice opština i Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, održan Okrugli sto na temu ”Izazovi u primjeni  Zakona  o socijalnoj i dječijoj zaštiti”, sa posebnim osvrtom na izazove u primjeni ovog zakonskog  propisa u lokalnoj  samoupravi

Domaćin ovog skupa je bila Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, čiji je osnivač Glavni grad Podgorica.

Cilj održavanja Okruglog stola bio je da se prezentuju zakonska rješenja u pogledu načina ostvarivanja javnog interesa, finansiranja  i razvoja ovih djelatnosti, vrste i obima prava, odnosno vrste usluga koje pojedinci i porodice mogu dobiti  u oblasti socijalne i dječije zaštite, kao i prenošenje iskustava i primjera dobrih praksi u ovoj oblasti.

Rok za prijave na konkurs za najbolju praksu produžen do 15.novembra 2013. godine

29.10.2013

PrintZajednica opština Crne Gore nastavlja sa realizacijom projekata „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, i uz podršku Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS), Misija u Crnoj Gori.

Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za 4 tematske oblasti, i to:

– Priprema i sprovodjenje projekata finansiranih iz EU fondova

Inovativnost u pružanju komunalnih usluga

– Saradnja sa nevladinim organizacijama u ostvarivanju strateških ciljeva lokalnih zajednica

Turistički potencijаli u funkciji lokаlnog rаzvojа

Konferencija povodom završetka projekta „Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori“

25.10.2013

konferencija 25.10.2013Završna konferencija povodom predstavljanja rezultata projekta “Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori” održana je 25. oktobra u Podgorici.

Sporazum o realizaciji projekta “Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori” su u decembru 2010. godine potpisali predstavnici crnogorskog Ministarstva finansija i Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije. Glavni partneri su bili Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zajednica opština Crne Gore i sve opštine u Crnoj Gori. Opšti cilj projekta bio je da podrži unapređenje kapaciteta partnera na lokalnom i državnom nivou u uvođenju transparentnog i odgovornog budžetiranja zasnovanog na rezultatima, koje prati planiranje kapitalnih investicija i strateških prioriteta na lokalnom i državnom nivou.

Aktivnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima

25.10.2013

seminar Upravljanje ljudskim resursima 2013 smallZajednica opština u saradnji sa timom eksperta angažovanim na projektu „LOGINTS““organizovala je dva regionalna sastanka sa predsjednicima opština, glavnim administratorima i starješinama organa lokalne uprave nadležnim za upravljanje ljudskim resursima.

U okviru teme sastanaka “Upravljanje ljudskim resursima iz opštinske perspektive“ bilo je riječi o dobrom upravljanju i integritetu, politici upravljanja ljudskim resursima u Evropi sa osvrtom na lokalnu samoupravu u Crnoj Gori, ulozi predsjednika opštine, glavnog administratora i starješine organa u oblasti upravljanja ljudskim resursima, kao i o ostalim važnim temama iz ove oblasti.

NAJAVA: Predstavljanje rezultata projekta „Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori”

24.10.2013

Povodom završetka projekta “Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori” sjutra će se u Podgorici (hotel „Podgorica“) sa početkom u 12:30 časova održati završna konferencija.

Predviđeno je da uvodnom obraćanju govore: Radoje Žugić, ministar finansija, Jadranka Vojinović, državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Rastislav Vrbenski, stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori, Lorent Luis Stokvis, ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji i Ljubinka Radulović, pomoćnica generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore.

U Baru je održan seminar za buduće trenere

23.10.2013

U Baru je  od 14 do 19 oktobra održan seminar – Program za obuku trenera( ToT Program) koji se realizovan u okviru planiranih aktivnosti iz Projekta „Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori –LOGINTS”.

Na treningu je učestvovalo 16 lica iz organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova i privatnog sektora koja su prethodno prošla selekcioni postupak koji je sprovodio tim eksperata angažovanih u implementiranju  Projekta „Logints“.

IN MEMORIAM

19.10.2013

rajko golubovic

Rajko Golubović – 1956-2013

Rajko Golubović je rođen 11. novembra 1956. godine u pljevaljskom selu Vrulja.

U rodnom selu je završio osnovnu školu, u Pljevljima gimnaziju, dok je u Podgorici diplomirao na Pravnom fakultetu.

Rajko Golubović je u svojoj radnoj karijeri, između ostalog, obavljao dužnost starješine više organa uprave u opštini Pljevlja, a u periodu od 2002 do 2006. godine obavljao je dužnost i potpredsjednika opštine Pljevlja.

Od juna 2009. godine nalazio se na dužnosti Generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore.

Rajko Golubović je iza sebe ostavio suprugu Branku, sina Miloša i kćerku Ivanu.

NAJAVA: Predstojeći on-line kursevi Instituta Svjetske banke: provjeri, prijavi se, nauči!

18.10.2013

Opštinske finansije: 28 Oktobar, 2013 – 20 Decembar, 2013 Ovaj program izgradnje kapaciteta će unaprijediti znanje i vještine lokalnih samouprava o opštinskim finansijama, posebno srednjih i velikih gradova. Program se odnosi na upravljanje prihodima, rashodima, opštinskom imovinom i uslugama, korišćenje spoljnih izvora finansiranja i mjerenje učinaka. Kurs će biti fokusiran na perspektivu lokalnog nivoa, a […]

Održana X sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi

16.10.2013

Nacionalni savjeta za obuku X - 16.10.2013U Podgorici je, 16. oktobra, u prostorijama Uprave za kadrove, održana X sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi.

Sjednicom je predsjedavao Branislav Đuranović, predsjednik opštine Danilovgrad.

Sjednici su  prisustvovali  članovi Nacionalnog savjeta:  Veselin Vukčević, direktor Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu, direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vuković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove Jadranka Đurković , kao i  Generalni sekretar Zajednice opština  Rajko Golubović, pomoćnik Generalnog sekretara Ljubinka Radulović i Blaženka Dabanović načelnica sektora za planiranje obuka u Upravi  za kadrove.

Okrugli sto „Lokalna samouprava u procesu pregovora: poglavlja od značaja za sjeverne opštine Crne Gore“

16.10.2013

Okrugli sto - Niksic 15.10.20133Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija i Zajednica opština Crne Gore su, u saradnji sa Opštinom Nikšić, 15.10.2013. godine u Nikšiću organizovali okrugli sto na temu „Lokalna samouprava u procesu pregovora: poglavlja od značaja za sjeverne opštine Crne Gore“.

Okrugli sto je organizovan povodom obilježavanja 6 godina od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i 28 godina od usvajanja Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Bila je to prilika da se razmijene mišljenja o ulozi lokalnih samouprava u pregovaračkom procesu, s fokusom na poglavlja 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj, 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata i 27. Životna sredina.