July, 2010

Model Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata

28.07.2010

U cilju pružanja pomoći svojim članicama – jedinicama lokalne samouprave, Zajednica opština izradila je Model Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata. Ovaj dokument je izrađen po preporuci koju je Vlada Crne Gore uputila svim jedinicama lokalne samouprave, nakon donošenja Akcionog plana za borbu protiv korupcije u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata.

Model Akcionog plana je koncipiran tako da sadrži: prepoznate probleme, predlog rješenja, nosioce aktivnosti, mjerljive indikatore ostvarenih rezultata, rokove i potrebna sredstva u 2011. godini. Shodno prepoznatim problemima, predložene su konkretne aktivnosti koje treba preduzeti da bi dovele do eliminisanja konkretnog problema.

XIV sjednica Upravnog odbora Zajednice opština

27.07.2010

U Podgorici je 27 jula 2010. godine održana XIV sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore.

Sjednici su, pored članova Upravnog odbora, prisustvovali i: ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine Branimir Gvozdenović, savjetnik ministra Danilo Gvozdenović i pomoćnica direktora Uprave za nekretnine gospođa Mirjana Ljumović. Na sjednici je razmatrana Informacija o aktivnostima Zajednice opština i Ministarstva u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata i usvojen je Model Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata.

Model Statuta opštine

20.07.2010
Model Statuta opštine pripremljen je u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.
Boldovani tekst predstavlja izmjene u odnosu na raniji tekst Modela.

Model Statuta opštine (PDF dokument)

Treća sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi

19.07.2010

Danas je održana treća sjednica Nacionalnog savjeta za obuke, na kojoj je razmatran Izvještaj o realizaciji obuka za lokalnu samoupravu u periodu januar-jul 2010. godine, i donijet je Plan obuka za lokalnu samoupravu za period septembar-decembar 2010.

Planom su predviđene sledeće obuke: Ocjenjivanje, napredovanje i utvrđivanje sposobnosti zaposlenih u državnim organima; Zaštita životne sredine; Odnosi sa javnošću; Kancelarijsko poslovanje; Vještine komunikacije sa strankama; Rješavanje konfliktnih situacija, Upravljanje stresom na radnom mjestu, Implementacija norativno-pravnog okvira iz oblasti lokalne samouprave, Implementacija Zakona o opštem upravnom postupku u kontekstu novih rješenja i Primjena Zakona o opštem upravnom postupku u oblastima uređenja prostora i izgradnje objekata i inspekcijskog nadzora (komunalna policija).

XIII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština

09.07.2010

U Podgorici je 06.07.2010. godine održana XIII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore. Sjednici je, pored članova, prisustvovala i pomoćnik ministra finansija Biljana Šćekić.

Upravni odbor je razmatrao Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti. U vezi sa navedenim, Upravni odbor je prihvatio Izjašnjenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave i Izjašnjenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, koja su upućena Ministarstvu finansija kao zvanična mišljenja organa Zajednice opština Crne Gore.

Finansiranje lokalne samouprave

09.07.2010

Izjašnjenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave (PDF dokument)

Izjašnjenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti (PDF dokument)