|
Zakonodavstvo

Amandmani na Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima

26.07.2016

Sekretarijat Zajednice opština Crne Gore je utvrdio Amandmane na Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima i inicijativu za podnošenje Amandmana dostavio poslanicima, u skladu sa Sporazumom o saradnji sa Skupštinom Crne Gore.

Ključni amandman koji predlaže Zajednica odnosi se na predlog da se komunalna naknada, kao prihod opštine namijenjen za finansiranje troškova po osnovu vršenja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, počne ubirati od 01.01.2017. godine, a da se u prelaznom periodu pripreme opštinske odluke kojim se uređuje ova oblast.

Mišljenje na Nacrt Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

31.12.2015

Misljenje_Nacrt ZUPIO_decembar 2015-131. decembar 2015. – Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore je razmatrala Nacrt Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, kojim povodom je pripremila Mišljenje i dostavila ga Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

 Mišljenje_Nacrt ZUPIO_decembar 2015 (PDF dokument)

Sastanak Radne grupe za pripremu Priručnika za pripremu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta

22.04.2015

Radna grupa_programski zadatak_april 2015 fotoRadna grupa za pripremu Priručnika za pripremu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta održala je, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Misije OEBS-a, 20-21. aprila 2015. godine u Budvi sastanak sa ciljem da se upozna i razmotri radnu verziju Priručnika za pripremu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta koju je pripremila Ksenija Vukmanović (Centar za arhitekturu i urbanizam) i radnu verziju Vodiča za sprovođenje strateške procjene uticaja lokalnog planskog dokumenta na životnu sredinu, koju je pripremila Lazarela Kalezić (pomoćnik sekretara, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorice).

Mišljenje Zajednice opština na tekst Predloga Zakona o životnoj sredini

02.03.2015

Mišljenje_Predlog Zakona o zivotnoj sredini_februar 2015

Zakon o finansiranju lokalne samouprave Crne Gore

27.02.2015

Zakon o finansiranju lokalne samoupraveOvim zakonom uređuju se izvori sredstava, način finansijskog izravnanja i korišćenja uslovnih dotacija, kao i način finansiranja sopstvenih poslova lokalne samouprave utvrđenih Ustavom, zakonom i drugim propisima.

Zakon o finansiranju lokalne samouprave (Prečišćeni tekst – poslednje dopune “Sl.list CG”, br. 1/2015)

Zakon o lokalnoj samoupravi Crne Gore

27.02.2015

Zakon o lokalnoj samoupraviOvdje možete preuzeti prečišćeni tekst Zakona o lokalnoj samoupravi:

Zakon o lokalnoj samoupravi_2003-2014 (PDF Dokument)

Izmjene i dopune Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

24.07.2013

Ovdje možete preuzeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata koje je usvojila Skupština Crne Gore na sjednici održanoj 9. jula 2013. godine.

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi

07.08.2008

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi (PDF Dokument)