|
 Saradnja sa državnim i drugim organima

Zajednica opština na Konstitutivnoj sjednici Odbora za energetiku Montenegro biznis alijanse

20.10.2014

mbaU Podgorici je, 20. novembra 2014.godine, održana konstitutivna sjednica Odbora za energetiku Montenegro biznis alijanse, na kojoj su izabrani predsjednik i članovi odbora. Član Odbora ispred Zajednice opština Crne Gore je Saša Šćekić, savjetnik za sistem lokalne samuprave u Sekretarijatu Zajednice opština.

Izvršni direktor Montenegro biznis Alijanse, Zoran Vulević, predstavio je glavne ciljeve Sektora za energetiku za period do kraja 2015.godine i to: podsticanje investicionog ambijenta, inteziviranje saradnje javnog i privatnog sektora u oblasti energetike, unapređjenje saradnje sa lokanim samoupravama kroz saradnju sa Zajednicom opština Crne Gore, uspostavljanje strateške saradnje sa naučno – obrazovnim institucijama, uključivanje finansijskog sektora koji bi mogao biti zainteresovan za navedene aktivnosti iz razloga sigurnih plasmana svojih sredstava, kao i saradnja sa zemljama u regionu kroz prekograničnu saradnju.

Studijska posjeta „Pozitivne prakse opštinskog zaduživanja i emitovanja opštinskih obveznica u Bugarskoj”

07.06.2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU okviru projekta „Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori“ koji realizuje Kancelarija UNDP u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom finansija i Zajednicom opština Crne Gore, u periodu 02-06.06.2013. godine organizovana je studijska posjeta Bugarskoj.

Studijska posjeta „Pozitivne prakse opštinskog zaduživanja i emitovanja opštinskih obveznica u Bugarskoj” je četvrta u nizu studijskih posjeta koje se realizuju u okviru ovog projekata, a predstavlja nastavak serije seminara namjenjenih unapređenju kapaciteta opštinskih sekretarijata za finansije kroz obuke, obuke na radnom mjestu i razmjene iskustava sa kolegama.

Zajednički sastanak Ministarstva finansija i Zajednice opština Crne Gore

31.05.2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMinistarstvo finansija i Zajednica opština Crne Gore su danas u Podgorici organizovali zajednički sastanak na kojem su raspravljali o trenutnom stanju u finansijama lokalnih samouprava. Sastanku su, pored predstavnika ove dvije institucije, prisustvovali gradonačelnici, predsjednici opština, sekretari za finansije lokalnih samouprava, kao i predstavnici državnih organa čije su nadležnosti od značaja za sistem finansiranja lokalnih samouprava.

Okrugli sto „Izazovi u implementaciji EU propisa u oblasti životne sredine“

28.05.2013

Okrugli sto_Implementacija EU propisa u oblasti zastite zivotne sredineZajednica opština Crne Gore i Privredna komora, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, organizovale su 27. maja 2013. godine u Podgorici okrugli sto „Izazovi u implementaciji EU propisa u oblasti životne sredine“, namijenjen najvišim strukturama lokalnih samouprava.

Na skupu je ocijenjeno da je uloga lokalnih samouprava važna za zaštitu životne sredine, te da svaka opština mora dati maksimalan doprinos tom cilju. Potpuna primjena zakona EU iz oblasti zaštite životne sredine predstavlja jedan od najsloženijih zadataka koji se nalaze pred nacionalnim i lokalnim nivoima vlasti.

Studijska posjeta Sloveniji „Transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou”

20.05.2013

Nova GoricaU okviru projekta „Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori“ koji realizuje Kancelarija UNDP u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom finansija i Zajednicom opština Crne Gore, u periodu 13-17. maj 2013. godine organizovana je studijska posjeta Sloveniji.

Studijska posjeta „Transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou” je treća u nizu studijskih posjeta koje se realizuju u okviru ovog projekata, a predstavlja nastavak serije seminara namjenjenih unapređenju kapaciteta opštinskih sekretarijata za finansije kroz obuke, obuke na radnom mjestu i razmjene iskustava sa kolegama.

Studijska posjeta Švedskoj u okviru TEMPUS projekta – „Obuka javnih službenika za upravljanje obnovljivim izvorima energije u javnom sektoru Zapadnog Balkana“

20.05.2013

Recycle BuildingU okviru TEMPUS projekta, povodom realizacije „Obuke javnih službenika za upravljanje obnovljivim izvorima energije u javnom sektoru Zapadnog Balkana“ koja se odnosila na primjenu mjera i mehanizama energetske efikasnosti, u periodu od 13-17. maja 2013. godine organizovana je studijska posjeta Švedskoj. Stokholm i Kraljevski tehnički univerzitet iz ovog grada bili su domaćini studijske posjete. Domaćini su učesnicima studijske posjete, među kojima su bili i predstavnici Univerziteta Crne Gore, odnosno Mašinskog fakulteta i predstavnik Zajednice opština, omogućili bliže upoznavanje sa razvijenim sistemima, po kojima je Švedska prepoznata kao jedna od vodećih zemalja na globalnom nivou, koji se, u cilju uštede energije i smanjenja CO2, primjenjuju u gradnji novih, odnosno retrofitikaciji postojećih objekata.

Okrugli sto povodom Nacrta Nacionalne strategije upravljanja otpadom

17.05.2013

I okrugli stoMinistarstvo održivog razvoja i turizma, Zajednica opština Crne Gore i projektni tim organizovali su 17. maja 2013. godine u Podgorici Okrugli sto povodom Nacrta Nacionalne strategije upravljanja otpadom. Ovaj strateški dokument je prvi rezultat projekta “Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom”, finansiranog od strane Evropske Unije.

Cilj okruglog stola je bio da se izvršna vlast lokalnih samouprava upozna sa strateškim opredjeljenjima kao i izazovima koje ih očekuju u postizanju evropskih standarda u ovoj oblasti.

Predstavnici Zajednice opština na sjednici radnog tijela Skupštine Crne Gore

08.05.2013

skupstina - ljubinka, maj 2013Predstavnici Zajednice opština: Snežana Mijušković, predsjednica Komisije za društvene djelatnosti Zajednice opština i Ljubinka Radulović, pomoćnica Generalnog sekretara Zajednice opština prisustvovale su osmoj sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje koja je održana u Podgorici 8. maja 2013. godine, povodom razmatranja Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Zajednica opština uputila je Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje, kao matičnom odboru, Amandmane na Predloga Zakona, što je bio razlog za pozivanje predstavnika Zajednice opština za učešće u radu Odbora povodom navedene tačke dnevnog reda. Predstavnici Zajednice opština su ukazali na značaj pitanja koja se ovim zakonskim propisom regulišu za lokalnu samoupravu i iznijeli razloge koji su opredijelili asocijaciju za podnošenje Amandmana.

Predstavljen Nacrt Nacionalne strategije upravljanja otpadom

18.04.2013

Prezentacija Nacionalne strategije upravljanja otpadomMinistarstvo održivog razvoja i turizma je na konferenciji za medije održanoj 17. aprila 2013. godine predstavilo Nacrt Nacionalne strategije upravljanja otpadom. Ovaj strateški dokument je prvi rezultat projekta “Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom”, finansiranog od strane Evropske unije.

Strategija je dokument koji će predstavljati osnovu za pripremu i implementaciju Državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom. Strategija će takođe podržati ažuriranje Nacionalne politike upravljanja otpadom u Crnoj Gori iz 2004. i Strateškog master plana za upravljanje otpadom iz 2005.

Radionice o iskustvima lokalnih samouprava u primjeni Odlluka o naknadama za komunalno opremanje i implementaciji odredbi o „javnosti“ predviđenih Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata

16.04.2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU Podgorici su 12. aprila 2013. godine, u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Zajednice opština Crne Gore, i uz podršku LAMP projekta Svjetske banke održane Radionice o iskustvima lokalnih samouprava u primjeni Odlluka o naknadama za komunalno opremanje i implementaciji odredbi o „javnosti“ predviđenih Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Pored predstavnika organizatora, radionicama su prisustvovali sekretari i zaposleni u sekretarijatima nadležnim za uređenje prostora, kao i direktori i predstvnici lokalnih agencija za razvoj i izgradnju.