Obuke lokalne samouprave

Održane obuke na temu: „Poslovna korespondencija“

06.11.2018

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore, na osnovu Plana obuka loklanih službenika i namještenika za period septembar – decembar 2018. godine, organizovale su obuku za lokalne službenike i namještenike na temu: Poslovna korespondencija. Obuke su održane 24. oktobra 2018. godine u Mojkovcu, za opštine Sjevernog regiona i u Tivtu 06. novembra 2018. godine, za jedinice lokalne samouprave Srednjeg i Primorskog regiona. Cilj obuke je unapređenje znanja i vještina poslovne korespondencije i poštovanje pravila poslovne etikecije u radu organa.

Održana obuka lokalnih službenika i namještenika na temu “ Zabrana diskriminacije“

02.11.2018

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore, na osnovu Plana obuka lokalnih službenika i namještenika za period septembar – decembar 2018. godine, organizovale su obuku na temu Zabrana diskriminacije“.

Obuka je održana 02. novembra 2018. godine u  Podgorici. Cilj obuke je proširivanje znanja lokalnih službenika i namještenika o diskriminaciji kao pojavi, razmjena iskustava u cilju adekvatne primjene antidiskriminacionog zakonodavstva i promociji jednakosti u svakodnevnom obavljanju radnih obaveza.

Jačanje kapaciteta opština za izradu i upravljanje projektima

26.10.2018

Na zahtjev Opštine Kotor, Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala je, za zaposlene u organima i službama Opštine Kotor, obuku na temu „Izrada i upravljanje projektima”.

Cilj obuke je upoznavanje sa metodama i tehnikama izrade predloga projekta u lokalnoj samoupravi. Obuka je trajala šest dana i realizovana je kroz dva modula u trajanju po tri dana. Prvi modul organizovan je u periodu 03.-05. oktobra, a drugi od 24.-26. oktobra 2018. godine.

Donesen Plan obuka za lokalne službenike i namještenike za period septembar-decembar 2018. godine

22.10.2018

Savjet za obuku u lokalnoj samoupravi održao je osmu sjednicu 22. oktobra 2018. godine, u prostorijama Zajednice opština. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Savjeta za obuku, Veselin Grbović, Predsjednik Opštine Nikšić.

U radu sjednice Savjeta učestovovali su predstavnici Zajednice opština, Ministarstva javne uprave i Uprave za kadrove.

Održana obuka „Odnosi sa javnošću i javni nastup“

10.10.2018

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore, na osnovu Plana obuka za period septembar – decembar 2018. godine, organizovale su seminar za lokalne službenike i namještenike na temu: Odnosi s javnošću i javni nastup“. Obuka je organizovana 10. oktobra 2018. godine, u Tivtu, za sve jedinice lokalne samouprave. Cilj obuke je plasman pozitivnog imidža institucije i zaštita njenog ugleda u javnosti, a ciljna grupa su starješine organa, odnosno službi, menadžeri opština, PR službenici, kao i drugi zainteresovani lokalni službenici i namještenici.

„Službenički sistem u kontekstu novog Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnim službenicima i namještenicima“

19.07.2018

Zajednica opština i Uprava za karove organizovale su tri regionalne obuke na aktuelnu temu „Službenički sistem u kontekstu novog Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnim službenicima i namještenicima”.

Obuke su organizovane u Opštini Bar 01. jula, Opštini Mojkovac 11. jula i u Glavnog gradu Podgorici 18. jula, a ukupno je prisustvovalo 52 lokalna službenika.

Sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima

10.07.2018

Četvrti sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima, u organizaciji Uprave za kadrove i Zajednice opština, održan je  09. jula 2018. godine u Podgorici. Sastanku je prisustvovalo 59 članova Mreže sa nacionalnog i lokalnog nivoa.

Tema sastanka je bila “Primjena novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o lokalnoj samoupravi”.

Generalna direktorica Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave, Danijela Nedeljković – Vukčević, ukratko je predstavila Zakon o državnim službenicima i namještenicima, sa posebnim osvrtom na najznačajnije novine u Zakonu, a koje se, između ostalog, odnose na popunu radnih mjesta, ocjenjivanje, napredovanje, disciplinsku odgovornost, komisije za žalbe, i drugo.

Održane obuke na temu „RIA – Analiza uticaja propisa“

26.06.2018

Zajednica opština Crne Gore i Uprava za kadrove organizovale su tri regionalne obuke na temu „RIA – Analiza uticaja propisa“.

Obuke su organizovane na osnovu Plana obuka za period februar-jun 2018. godine i to u Opštini Nikšić, 30. maja, za službenike centralnog regiona, u Opštini Tivat, 15. juna, za primorske opštine i u Opštini Mojkovac, 20. juna 2018. godine, za opštine sjevernog regiona.

Održana šestodnevna obuka „Izrada i upravljanje projektima“

19.06.2018

Na zahtjev Opštine Bar, Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala je, za zaposlene u organima i službama Opštine Bar, obuku na temu „Izrada i upravljanje projektima”.

Cilj obuke je upoznavanje sa metodama i tehnikama izrade predloga projekta u lokalnoj samoupravi. Obuka je trajala šest dana i realizovana je kroz dva modula u trajanju po tri dana. Prvi modul organizovan je u periodu 24-26. aprila, a drugi od 13. do 15. juna. 2018. godine.

Predstavljeni otvoreni pozivi za opštinske razvojne projekte

25.05.2018

Obuka Otvoreni pozivi za opštinske razvojne projekte, u organizaciji Zajednice opština i Uprave za kadrove, održana je 23. maja u Podgorici, u prostorijama Zajednice opština, za predstavnike svih jednica lokalne samouprave.

Radionicu je vodila Vanja Starovlah, pomoćnica Generalnog sekretara Zajednice opština za međunarodnu saradnju i evropske integracije i Jelena Vučetić, projekt menadžer u Opštini Mojkovac.