Obuke lokalne samouprave

Održana prezentacija Zakona o lokalnoj samoupravi za opštine primorskog regiona

16.02.2018

U Baru je 16. februara 2018. godine, u organizaciji Ministarstva javne uprave i Zajednice opština, održana druga regionalna prezentacija Zakona o lokalnoj samoupravi, za opštine primorskog regiona.

Ključne aktivnosti na sprovođenju Strategije reforme javne uprave, uključujući i oblast lokalne samouprave, predstavio je  Goran Jovetić, državni sekretar, dok je prezentaciju Zakona o lokalnoj samoupravi i novina u sistemu lokalne samouprave izvršila Jadranka Vukčević, Generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu.

Poziv za učešće na e-kursu NALAS-a „Uvod u rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou“

19.01.2018

Da li ste zainteresovani da učite o pitanjima rodne ravnopravnosti i njenom značaju za pojedince i društvo? Kako naš rodni identitet utiče na mogućnosti i prepreke u društvu bez obzira da li smo ga svjesni ili ne? Na koji način lokalne samouprave treba da se bave pitanjem rodne ravnopravnosti?

Sve ovo i mnogo više biće razmatrano tokom e-kursa „Uvod u rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou“, koji od 5. februara do 2. marta 2018. godine organizuje e-Akademija NALAS-a ( http://www.nalas.eu/services/E-academy).

Radionica na temu „Analiza potreba za obukom“

23.11.2017

Uprava za kadrove, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, sprovodi Analizu potreba za obukom lokalnih službenika i namještenika, čiji je cilj izrada Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2018/2019. godinu, kao i pružanje podrške opštinama za izradu posebnih programa obuke.

Održane obuke na temu „Strateško planiranje – izrada strateškog plana razvoja opštine“

22.11.2017

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore organizovale su obuku na temu “Strateško planiranje – izrada strateškog plana razvoja opštine”. Obuka je organizovana na osnovu Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika 2016-2017. godine, odnosno Plana obuka za period oktobar-decembar 2017. godine.

Održana obuka na temu “Sajber bezbjednost” u Tivtu

01.11.2017

Zajednica opština je, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala obuku na temu Sajber bezbjednost”. Obuka je, na osnovu Plana obuka lokalnih službenika i namještenika za period oktobar-decembar 2017. godine, za opštine primorskog regiona organizovana u Tivtu 30. oktobra 2017. godine

Predavači na obuci su bili Kenan Duraković iz Ministarstva za informaciono društvo i Dušan Krkotić iz Ministarstva javne uprave.

On-line seminar o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

20.10.2017

NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), u okviru svoje e-Akademije, organizuje 4-nedeljni besplatni on-line seminar o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou u period od 6. novembra do 4. decembra 2017. godine. Seminar je na engleskom jeziku. Više o seminaru možete saznati putem brošure koja se nalazi u prilogu kao i promotivnog videa na linku https://youtu.be/D0_ANe91Tlk.

Prijavu za pohađanje on-line seminara možete dostaviti na sanja.zivkovic@uom.co.me najkasnije do 31. oktobra 2017. godine. U prijavi obavezno naznačite ime, zvanje, kontakt imejl adresu i kontakt telefon.

Donešen Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period oktobar – decembar 2017. godine sa Kalendarom obuka

11.10.2017

Savjet za obuku u lokalnoj samoupravi,  na elektronskoj sjednici održanoj 05.10.2017. godine,  donio je Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period oktobar – decembar 2017. godine sa Kalendarom obuka.

Shodno Opštem programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2016/2017. godinu, Planom obuka za period oktobar – decembar 2017. godine,  planirane su obuke lokalnih službenika i namještenika na osnovu iskazanih potreba jedinica lokalne samouprave.

Seminar “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”

27.06.2017

Uprava za kadrove i Zajednica opština su u Baru, za opštine južnog i u Bijelom Polju, za opštine sjevernog regiona organizovale dvodnevne seminare na temu “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”.

Donešen Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period februar – jun 2017. godine sa kalendarom obuka

14.02.2017

Kalendar-obuka-UZK-ZO-februar-jun-2017--fotoSavjet za obuku u lokalnoj samoupravi na četvrtoj sjednici održanoj 14.02.2017. godine,  donio je Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period februar – jun 2017. godine sa Kalendarom obuka.

Seminar “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji

23.12.2016

obukaUprava za kadrove i Zajednica opština su u periodu oktobar-decembar 2016. godine organizovale tri regionalna seminara “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”, u Bijelom Polju, Tivtu i Podgorici.