Naslovna strana

Održan sastanak Savjeta matičara Crne Gore

21.12.2022

Dana 21.12.2022.godine, u prostorijama Zajednice opština, održan je sastanak Savjeta matičara Crne Gore.

Savjet matičara čine predstavnici matičnih službi iz 6 opština. Savjet matičara izabran je na zboru svih matičara Crne Gore održanom u Podgorici, u martu ove godine.

Na sastanku je dogovoreno da se uputi inicijativa prema Zajednici opština da se u okviru organizacione strukture Zajednice opština uspostavi Savjet matičara kao stalno radno tijelo Zajednice opština.

Nastaviti sa nadoknadom gubitaka opštinama

20.12.2022

Analizirajući uporedne podatke o ostvarivanju prihoda opština u 2022. godini u odnosu na isti period 2021. godine, na zahtjev jednog broja članica, Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore, na sjednici održanoj 20. decembra t.g., razmatrao je efekte posljednjih izmjena Zakona o finansiranju lokalne samouprave na prihode opština, pa je, u vezi sa tim donio odgovarajuće zaključke.

Izabran predsjednik i potpredsjednica Upravnog odbora Zajednice opština

20.12.2022

Dušan Raičević, predsjednik opštine Bar, izabran je za predsjednika Upravnog odbora Zajednice opština, na 36. sjednici Upravnog odbora održanoj od 18.10. 2022. godine.

Zajednica opština učestvovala u radu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

20.12.2022

Zakon o budžetu Crne Gore, kao krovni dokument crnogorskih javnih finansija, mora značajnije uvažiti zahtjeve i potrebe opština, naročito kad su u pitanju kapitalni projekti koji se realizuju u opštinama, a finansiraju iz Kapitalnog budžeta Crne Gore. Od izuzetne je važnosti da opštine budu konsultovane i uključene prilikom pripreme Predloga Zakona o budžetu Crne Gore. Učešće opština u procesu planiranja budžeta i kreiranja propisa kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave je zakonska obaveza obrađivača, uključujući i obavezu dostavljanja tih akata opštinama i asocijaciji na izjašnjenje, što je prilikom planiranja Budžeta CG za 2023. godinu izostalo.

Potpisan Sporazum o saradnji između Ministarstva javne uprave, Uprave za ljudske resurse i Zajednice opština

07.12.2022

Usavršavanje lokalnih službenika i namještenika preduslov je za uspješno sprovođenje reformi sistema lokalne samouprave, što u krajnjem doprinosi kvalitetnijem pružanju usluga građanima na lokalnom nivou, poručeno je danas sa potpisivanja Sporazuma o saradnji.

Sporazum o saradnji između Ministarstva javne uprave, Uprave za ljudske resurse i Zajednice opština potpisali su ministar javne uprave, Marash Dukaj, v.d. direktora Uprave za ljudske resurse Đuro Nikač i v.d. generalnog sekretara Zajednice opština, Refik Bojadžić. Ovim Sporazumom formalizovana je i osnažena saradnja između tri ključna partnera  na polju razvoja ljudskih resursa na lokalnom nivou.

Održan sastanak sa predsjednicima opština

25.11.2022

Na inicijativu vršioca dužnosti Generalnog sekretara Refika Bojadžića, danas je u Zajednici opština održan sastanak sa predsjednicima opština. Učesnici sastanka upoznati su sa aktuelnom situacijom i izazovima sa kojima se suočava Zajednica opština u svom radu nakon 36-te sjednice Upravnog odbora održane elektronskim putem i odlukama koje su donešene na toj sjednici.

Radionica o pravu na slobodan pristup informacijama u lokalnoj samoupravi

14.11.2022

„Ćutanje administracije u slučaju podnošenja zahtjeva za slobodan pristup informacijama stvara dodatne probleme i troškove, a istovremeno otežava građanima ostvarivanje njihovih prava,“ poručeno je danas sa radionice o slobodnom pristupu informacijama, održanoj u Podgorici.

Radionicu na temu „Pravo na slobodan pristup informacijama: kako osigurati efikasno sprovođenje zakona u praksi u lokalnoj samoupravi“ organizovala je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore, uz podršku OECD Sigma.

Zajednica opština na plenarnoj sjednici ARLEM-a

08.11.2022

Trinaesta plenarna sjednica Euro-mediteranske skupštine lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) održava se 7. i 8. novembra 2022. godine u Izmiru – Turska.

Članovi ARLEM-a vode debatu o tome kako da se stvore inkluzivniji i otporniji gradovi na Mediteranu, kao i o potrebi preduzimanja klimatskih akcija na Mediteranu. Pored ovih tema, razmatraju se i izveštaji o inovacionim eko-sistemima i start-upovima na Mediteranu kao sredstvu oporavka od krize izazavane pandemijom Covid-19, te Akcioni plan ARLEM-a za period 2023-2025. godinu.

Tim Svjetske banke u posjeti Zajednici opština

02.11.2022

Danas je tim eksperata Svjetske banke posjetio Zajednicu opština. Cilj posjete bio je da u neposrednom razgovoru sa predstavnicima Zajednice i opština dobiju informacije o stanju sistema javnih nabavki u Crnoj Gori i predloge za njegovo unapređenje.

V.d. generalnog sekretara Zajednice opština Refik Bojadžić, istakao je da jedinice lokalne samouprave, uključujući opštinska javna preduzeća, svojim godišnjim budžetima planiraju značajna sredstva za nabavku roba, usluga i radova, te da sprovođenjem postupka nabavki u značajnoj mjeri generišu privredni razvoj i zaposlenost u opštini.

Matiu Mori izabran za novog generalnog sekretara Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

27.10.2022

Redovna 43. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (Kongres) je održana od 25. do 27. oktobra u Strazburu. Za novog generalnog sekretara Kongresa izabran je Matiu Mori iz Francuske, dok je Irska preuzela predsjedavanje Komitetom ministara Savjeta Evrope.

Na dnevnom redu 43. sjednice bili su i izvještaji o primjeni Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u Belgiji, Češkoj, Danskoj i Švedskoj. Članovi Kongresa su razmotrili i izvještaje o posmatranju posljednjih lokalnih dopunskih izbora u Beogradu i još nekoliko opština u Srbiji i u Albaniji, kao i izvještaj o posmatranju lokalnih izbora u Holandiji. U okviru debate o ratu Ruske Federacije protiv Ukrajine, članovima Kongresa su se obratili ministar za razvoj zajednica i teritorija Ukraijine Aleksij Černišov i gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.