Bilten Naša Zajednica

Sedmi broj biltena Zajednice opština “Naša Zajednica”

11.11.2011

Iz štampe je izašao sedmi broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

U ovom broju su predstavljeni su primjeri Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi; nova usluga Zajednice opština – Centar znanja, kao i intervju sa predsjednikom opštine Kolašin g-dinom Darkom Brajuškovićem. Takođe, bilten sadrži i aktivnosti Zajednice opština na planu stvaranja uslova za održive lokalne javne finansije; nove modele opštinskih Odluka radi obezbeđenja pravnog i institucialanog okvira na nivou lokalne samouprave po pitanju ostvarivanje saradnje sa nevladinim organizacijama;  aktivnosti u pripremi Zakona o komunalnim djelatnostima, kao i niz drugih aktivnosti koje su sprovedene u lokalnim samoupravama i njihovoj asocijaciji.

Šesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”

11.07.2011

Iz štampe je izašao šesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

Bilten br. 6 (PDF dokument)

Peti broj biltena Zajednice opština “Naša Zajednica”

19.04.2011

Iz štampe je izašao peti broj biltena Zajednice opština Crne Gore „Naša zajednica“.

U ovom broju su predstavljene preporuke za efikasnije finansiranje lokalne samouprave (o kojima je bilo riječi na zajedničkom sastanku sa Ministrastvom finansija održanom 23. februara), NEXPO 2011 sajam opština “Inovativne zajednice otvorene za sve”, upravni nadzor u lokalnoj samoupravi, aktivnosti na planu energetske efikasnosti, kao i kratak osvrt na izmijenjena zakonska rješenja u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata. Bilten sadrži i intervju sa Predsjednicom opštine Kotor Marijom Majom Ćatović, kao i niz drugih aktuelnosti koje su obilježile najznačajnije aktivnosti u lokalnim samoupravama i njihovoj asocijaciji u prva tri mjeseca ove godine.

Bilten Zajednice opština „Naša Zajednica“

31.12.2010

Iz štampe je izašao četvrti broj biltena Zajednice opština Crne Gore „Naša zajednica“.

U ovom broju su predstavljeni infrastrukturni projekti opština koji su odobreni u okviru EU grant šeme za razvoj opština, kao i najbolje prakse u lokalnoj samoupravi za 2010. godinu. Bilten sadrži i intervju sa novim Gradonačelnikom Prijestonice Cetinje Aleksandrom Bogdanovićem, dok je sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Dragan Pejanović predstavio značaj međuopštinske saradnje. Svoje mjesto u biltenu su našle i druge aktuelnosti koje su obilježile najznačajnije aktivnosti u lokalnim samoupravama i njihovoj asocijaciji u posljednja tri mjeseca ove godine.

Treći broj biltena Zajednice opština Crne Gore „Naša Zajednica“

02.11.2010

Iz štampe je izašao treći broj biltena Zajednice opština Crne Gore „Naša Zajednica”

Bilten 3 (PDF dokument)

Drugi broj biltena Zajednice opština „Naša Zajednica“

15.08.2010

Iz štampe je izašao drugi broj biltena Zajednice opština „Naša Zajednica“.

U časopisu su predstavljene aktivnosti nacionalne asocijacije za posljednja tri mjeseca, s posebnim osvrtom na pitanja koja se odnose na etičke kodekse, etičke komisije i standarde javne etike u lokalnoj samoupravi; predložena zakonska rješenja u oblasti finansiranja lokalnih samouprava; strategiju regionalnog razvoja, kao i niz drugih pitanja koja su svojim značajem u odnosu na razvoj lokalne samouprave zaslužila da se nađu u ovom izdanju časopisa.

Bilten Naša Zajednica br. 1 – Zdrave finansije – osnova za budućnost

28.04.2010

Izašao je prvi broj novog biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica – Zdrave finansije-osnova za budućnost”.

Bilten 1 (PDF dokument)