|
Pretraživanje
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije
Održana X sjednica Upravnog odbora Zajednice opština 09.06.2017

U Podgorici je 09.06.2017. godine održana X sjednica Upravnog odbora Zajednice opština. Sjednicom je predsjedavao Aleksandar Bogdanović, predsjednik Upravnog odbora.

U fokusu desete sjednice Upravnog odbora bile su obaveze koje čekaju organe i radna tijela Zajednice opština  i sve jednice lokalne samouprave u susret aktivnostima na donošenju  tri sistemska zakona ključna za funkcionisanje lokalne samouprave i to: Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o finansiranju lokalne samouprave i Zakona o planiranju i izgradnji.

Detaljnije »

Diskusija o obavezama iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou 07.06.2017

U Podgorici je 7. juna 2017. godine održana konferencija na kojoj se diskutovalo na  temu obaveza iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, u organizaciji Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a  u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore i Upravom za kadrove.

Detaljnije »

Konsultacije skupštinskog Odbora za evropske integracije i predstavnika opština na temu korišćenja IPA sredstava 06.06.2017

Članovi Odbora za evropske integracije Skupštine CG održali su 06. juna 2017. godine konsultacije sa predstavnicima crnogorskih opština i Zajednice opština na temu efikasnog korišćenja IPA fondova na lokalnom nivou. U tom smislu, kao glavni izazovi u sprovođenju predpristupnih fondova prepoznati su nedostatak sredstava za predfinansiranje i kofinansiranje projekata i potreba jačanja administrativnih kapaciteta.

Detaljnije »

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Zajednice opština 06.06.2017

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Zajednice opština Crne Gore (pdf)

Detaljnije »

Održana osma sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore 01.06.2017

U Briselu se u periodu od 31.maja do 1.juna 2017. godine održala osma sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore, kao i Dan proširenja koji je okupio lokalne i regionalne predstavnike zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, Evropske komisije i Komiteta regiona.

Detaljnije »