|
Pretraživanje
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije
Generalni sekretar govorio na „Otvrenom danu“ Opštine Tivat 16.09.2016

tivat-sep-2016„Danom otvorenih vrata“ 16. septembra 2016. godine, Opština Tivat je obilježila dobijanje nagrade Savjeta Evrope za jedan od najboljih projekata socijalne inkluzije Roma i Egipćana u regionu. Opština Tivat je realizovala projekat „RE asistent i medijator u nastavi“, kojim je pružila podršku pripadnicima ove manjinske populacije za inkluziju u obrazovni sistem. Projekat je implementiran u okviru regionalnog projekta Savjeta Evope „Unapređenje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi“.

Detaljnije »

Životna sredina i energetska efikasnost u fokusu sastanka Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore 15.09.2016

zso-15-09-2016Danas je u Baru održan 7. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore.
Prisutne je, u ime domaćina, pozdravio Zoran Srzentić, Predsjednik Opštine Bar, naglašavajući značaj tema za lokalne samouprave.

Sastanak su otvorili ko-predsjedavajući Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje i predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština i Hju Mekgrat, član Savjeta okruga Triperi, Irska.

Detaljnije »

Rok za prijave na konkurs za najbolje prakse produžen do 30. septembra 2016. godine 13.09.2016

PROGRAM NAJBOLJE PRAKSE 2016 fotoZajednica opština Crne Gore nastavlja sa realizacijom projekata „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“, u saradnji sa Ministartsvom unutrašnjih poslova, i uz podršku Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS), Misija u Crnoj Gori, a rok za podnošenje prijava za konkurs za najbolju praksu je produžen do 30. septembra 2016. godine.

Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za 4 tematske oblasti, i to:

Detaljnije »

Dvadeset prvi broj biltena „Naša zajednica“ 05.08.2016

Pages from bilten 21Iz štampe je izašao dvadeset prvi broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša zajednica”.

Posebna pažnja u ovom broju biltena posvećena je nedavno potpisanom Sporazumu o saradnji Skupštine Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore, kojim je uspostavljena saradnja najvećeg zakonodavnog i predstavničkog organa građana i nacionalne asocijacije lokalnih samouprava u Crnoj Gori, i tako realizovan jedan od prioriteta u radu Zajednice opština za 2016. godinu. Pored toga, koristeći mehanizme ranije potpisanog Sporazuma o saradnji Vlade Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore, u ovom broju biltena su predstavljene i inicijative za unapređenje položaja lokalnih samouprava koje je Zajednica uputila Predsjedniku Vlade.

Detaljnije »

Amandmani na Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima 26.07.2016

Sekretarijat Zajednice opština Crne Gore je utvrdio Amandmane na Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima i inicijativu za podnošenje Amandmana dostavio poslanicima, u skladu sa Sporazumom o saradnji sa Skupštinom Crne Gore.

Ključni amandman koji predlaže Zajednica odnosi se na predlog da se komunalna naknada, kao prihod opštine namijenjen za finansiranje troškova po osnovu vršenja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, počne ubirati od 01.01.2017. godine, a da se u prelaznom periodu pripreme opštinske odluke kojim se uređuje ova oblast.

Detaljnije »