Pretraživanje
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije
You Tube kanal
Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave 30.08.2021

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

  • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19 i 38/20);
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.
Detaljnije »

Održana elektronska sjednica Odbora za finansiranje lokalne samouprave 29.07.2021

Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština, na elektronskoj sjednici održanoj 27. jula 2021. godine, pripremio je Inicijativu za izmjenu Zakona o porezu na nepokretnosti. Razlog za podnošenje Inicijative uslovljen je rješenjima iz nove Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti (“Sl. list CG”, br. 62/21), koja će se primjenjivati od 01.01.2022. godine, a koja ne sadrži odredbe koje se odnose na način utvrđivanja tržišne vrijednosti nepokretnosti koje se vode u poslovnim knjigama poreskih obveznika. Pored značajno manjih prihoda za opštine po osnovu poreza na nepokretnosti od pravnih lica, nedostatak ovih odredbi u praksi dovešće do diskriminacije i nejednakog statusa pravnih i fizičkih lica prilikom oporezivanja nepokretnosti. Inicijativa je podnijeta nadležnom Ministarstvu finansija i socijalnog staranja na dalje postupanje.

Detaljnije »

PREDLOG ZAKONA O VODNIM USLUGAMA: Prihvaćeni ključni zahtjevi Upravnog odbora Zajednice opština 26.07.2021

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu, na sjednici održanoj 20. jula 2021. godine, povodom razmatranja teksta Predloga zakona o vodnim uslugama, kao i pristiglih primjedbi i sugestija opština, konstatovao je da su ključni stavovi Upravnog odbora Zajednice opština dati na Nacrt zakona o vodnim uslugama prihvaćeni, kao što su: odustanak od centralizacije vodnih usluga, regionalizacija na principu zajedničkog organizovanja poslova od strane jedinica lokalnih samouprava, zabrana privatizacije javnog vodosnabdjevanja, riješeni odnosi u pogledu izdvajanja dijela sredstava od naknade za komunalno opremanje, utvrđivanje konačne cijene vodne usluge od strane osnivača pružaoca tj. skupštine jedinice lokalne samouprave.

Detaljnije »

Odbor za prostorno planiranje: Prijedlozi za izradu Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata 26.07.2021

Povodom javnih konsultacija za izradu Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koje je pokrenulo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Odbor  za prostorno planiranje Zajednice opština razmatrao je iskustva jedinica lokalnih samouprava u primjeni važećeg  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kojim povodom je pripremio Prijedloge za izradu Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Detaljnije »

Zajednica opština se priključila globalnom pokretu za energetsku tranziciju i klimatske promjene 26.07.2021

Zajednica opština se pridružila globalnom pokretu ze energetsku tranziciju i klimatske promjene potpisivanjem Sporazuma o saradnji sa Otvorenim regionalnim fodnom GIZ-a za jugoističnu Evropu: energija, transport i zaštita od klimatskih promjena, u cilju sprovođenja projekta „EU za energetsku tranziciju: Konvencija gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj“. Radi se o multidonatorskom projektu koji zajednički finansiraju Evropska unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira GIZ na Zapadnom Balkanu i CPMA u Turskoj.

Detaljnije »