|
Održan prvi dio obuke „Izrada i upravljanje projektima“
27.04.2018

Na zahtjev Opštine Bar, Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala je, za zaposlene u organima i službama Opštine Bar, obuku na temu Izrada i upravljanje projektima”.

Cilj ove obuke je upoznavanje sa metodama i tehnikama izrade predloga projekta u lokalnoj samoupravi. Obuka je šestodnevna i realizuje se kroz dva modula u trajanju po tri dana. Prvi modul organizovan je u periodu 24-26. aprila 2018. godine.

Obuci je prisustvovalo 14 polaznika, službenika Opštine Bar i zaposlenih u preduzećima i ustanova čiji je osnivač Opština. Polaznici su kroz praktični rad učili o početnim fazama izrade projektnog ciklusa – analiza konteksta, analiza zainteresovanih strana, analiza problema, ciljeva, strategija intervencije, kao i o izradi matrice logičkog okvira. Učesnici, podijeljeni u tri grupe, radili su na pripremi konkretnih predloga projekata iz tri oblasti – kulturno nasljeđe, zapošljavanje mladih i socijalna inkluzija.

Predavači na obuci su bili Vanja Starovlah, pomoćnik Generalnog sekretara za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Zajednici opština i Darko Mrvaljević, koordinator Mreže opštinskih projekt menadžera Zajednice opština i šef tima za upravljanje projektima u Opštini Danilovgrad.

Drugi modul obuke planiran je za jun tekuće godine.

Kategorija: