|
Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave
28.02.2018

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;

pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, broj 2/18);

pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Cilj ovog dokumenta je da se na jednom mjestu objedine sve norme kojima se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave. Upravo zbog tog razloga, Popis nadležnosti lokalne samouprave nije konačan dokument, već se redovno ažurira u skladu sa izmjenama i dopunama odnosno donošenjem novih zakonskih propisa koji se odnose na lokalnu samoupravu.

Poslednje izmjene Popisa nadležnosti i poslova lokalne samouprave odnose se na:

 • Zakon o infrastrukturi prostornih podataka („Sl.list CG“, broj 37/17),
 • Zakon o nacionalnom brendu („Sl.list CG“, broj 37/17),
 • Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o biznis zonama („Sl.list CG“, broj 37/17),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl.list CG“, broj 42/17),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije („Sl.list CG“, broj 42/17),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti („Sl.list CG“, br. 42/17 i 50/17),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“, broj 42/17),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG“, broj 44/17),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o skijalištima („Sl.list CG“, broj 44/17),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji („Sl.list CG“, broj 47/17),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl.list CG“, broj 47/17),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Sl.list CG“, broj 47/17),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici („Sl.list CG“, broj 51/17),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima („Sl.list CG“, broj 51/17),
 • Zakon o Prijestonici („Sl.list CG“, broj 51/17),
 • Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama („Sl.list CG“, broj 51/17),
 • Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, broj 64/17),
 • Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“, broj 68/17),
 • Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list CG“, broj 71/17),
 • Zakon o uslugama („Sl.list CG“, broj 71/17),
 • Zakon o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu („Sl.list CG“, broj 80/17),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putevima („Sl.list CG“, broj 92/17),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl.list CG“, broj 92/17),
 • Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, broj 2/18), i
 • Zakon o turizmu i ugostiteljstvu („Sl.list CG“, broj 2/18).

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave_februar 2018. (PDF dokument)